「Challengersʼ University」体験型の学びがキミの未来を創る!

志望者登録600

合格者の声41

大阪国際大学の学部・学科

大阪国際大学の備考

備考

経営経済学部

経営学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

経済学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

人間科学部

心理コミュニケーション学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

人間健康科学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

スポーツ行動学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

国際教養学部

国際コミュニケーション学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

国際観光学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

短期大学部

幼児保育学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

栄養学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

ライフデザイン学科

入試制度:総合型選抜/学校推薦型選抜/特別選抜/一般選抜

スマホアプリで
学習管理をもっと便利に